ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA / BATZAR ORORRAREN GAI ORDENA

LUGAR: ELAI ALAI ARETOA, DÍA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020,

HORA: 20:00 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 20:30 EN SEGUNDA CONVOCATORIA

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA 18/09/2020

 1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
 2. Aprobación de la Memoria Deportiva de la temporada 2019-2020
 3. Aprobación de las Cuentas de la temporada 2019-2020
 4. Cuotas de la temporada 2019-2020 y de la temporada 2020-2021
 5. Aprobación del Proyecto Deportivo de la temporada 2020-2021
 6. Aprobación del Presupuesto de la temporada 2020-2021
 7. Ruegos y preguntas

 

TOKIA: ELAI ALAI ARETOA, EGUNA: 2020KO IRAILAREN 18ª,

ORDUA: 20:00 LEHENENGO IRAGARKIAN ETA 20:30 BIGARREN IRAGARKIAN

BATZAR ORORRAREN GAI ORDENA 2020/09/18

 1. Aurreko bilkurako aktaren irakurketa eta onarpena
 2. 2019-2020 denboraldiko Kirol Txostenaren onarpena
 3. 2019-2020 denboraldiko Kontuen onarpena
 4. 2019-2020 denboraldiko eta 2020-2021 denboraldiko kuotak
 5. 2020-2021 denboraldiko Kirol Egitasmoaren onarpena
 6. 2020-2021 denboraldiko Aurrekontuaren onarpena
 7. Norberak lekarkeena