ÓSCAR VALES ETA TALDE TEKNIKOAREN KONTRATU BERRITZEA